Sistem Pakar Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam Dengan PHP

Posted on
ABSTRAK
Kajian utama pada aplikasi pakar ialah bagaimana mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke pada komputer, dan bagaimana merancang keputusan atau mengambil kesimpulan merujuk pada pengetahuan itu. Dengan menyimpan informasi dan digabungkan dengan himpunan aturan penalaran yang memadai memungkinkan komputer memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan seperti seorang pakar.
Program Pakar Waris dengan Web ini adalah sebuah program web (menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL) yang menolong masyarakat bagi membagikan harta waris mereka. Pada program ini masyarakat
dapat menghitung pembagian waris dengan melihat dalilnya secara seketika. selain itu masyarakat pun dapat menghitung bagian harta dari pembagian yang dilakukan dan melihat hasil pembagian pada format diagram lingkaran.
Proses-proses di atas dilakukan merujuk pada aturan-aturan(rule) yang merujuk pada Al-Qur’an, hadist dan ijma’ ulama yang adalah sebuah basic dari hukum Islam. Program Pakar ini diinginkan dapat mempermudah masyarakat pada menjalankan pembagian waris menurut syari’at Islam. Karena pembagian waris ini adalah sebuah diantara hukum yang diterangkan secara jelas pada Al-Qur’an.
Kata Kunci : Program Pakar, Kecerdasan buatan, Waris, Forward Chaining


Unduh File : 

Unduh Source Code Program :
Unduh File.rar (sedang di garap)


Screnshot Program :

img1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *