Sistem Pakar Deteksi Penyakit Tanaman Kakao Menggunakan Metode Dempster Shapher | PHP&MySQL

Posted on
ABSTRAK
Umumnya para petani pada hal ini betul-betul minim pengetahuan mengenai jenis-jenis serangan penyakit yang terdapat di kakau dan kebiasaan para petani tak menghiraukan dari gejala-gejala yang kecil akibat serangan sehingga di penghujungnya akan membawa pengaruh kerugian besar di tanaman kakau tersebut apalagi kakau pada jumlah besar. Bagi itu perlu adanya sebuah wadah informasi guna menolong petani pada memperoleh informasi penyakit-penyakit kakau, apa saja gejala yang mungkin di alami oleh kakau serta pengendalian hama tersebut. Dengan kemajuan aplikasi pakar karenanya dapat dikembangkan sebuah aplikasi diagnosa penyakit menggunakan sistem penalaran Dempster Shapher bagi diagnosa di tanaman kakau lewat program yang mungkin akan menolong petani bagi mendiagnosa penyakit tanaman kakau. Aplikasi diagnosa menggunakan program web PHP&MySQL yang gampang diakses oleh petani memungkinkan adanya informasi bagi penanggulanan hama di tanaman kakau dengan memberikan pengetahuan mengenai gejala-gejala yang di alami oleh tanaman sehingga petani akan memperoleh penyakit apa yang terserang di tanaman kakau. Aplikasi pun dapat memberikan solusi bagi pengendalian hama, pemberian pestisida atau fungisida yang tepat sehingga petani akan lebih gampang pada mengendalikan hama tanaman kakau.


Kata kunci      : Aplikasi Pakar, Tanaman Kakau, Dempster Shapher, PHP&MySQL


Unduh File : 
ABSTRAK BAB I BAB II BAB III 

Unduh Source Code Program :
Download Source Code Tanaman Kakao Forward Chaining.rar

Screenshot Program :

Screenshot%2B2017-04-18%2B20.23.05

Screenshot%2B2017-04-20%2B18.00.21

Screenshot%2B2017-04-20%2B18.00.53

Screenshot%2B2017-04-20%2B18.02.36

Screenshot%2B2017-04-20%2B18.03.21

Screenshot%2B2017-04-20%2B18.03.28
Screenshot%2B2017-04-20%2B18.03.41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *